Odborné překlady cizích jazyků

Profesionální jazykové služby od roku 1993

Překlady cizích jazyků

angličtina, bulharština, chorvatština, francouzština, italština, němčina, maďarština, polština, rumunština, ruština, slovenština, srbština, španělština, ukrajinština, vietnamština

Odborné překlady

 • Odborné oborové jazykové překlady

 • Technické překlady

 • Soudní překlady opatřené tlumočnickou doložkou

 • Korektura klientem dodaného textu, ověření

Profesionální služby

 • Revize a korektury textů rodilým mluvčím

 • Překlady do cizích jazyků s korekturou rodilým mluvčím

 • Kompletní překlady a zpracování manuálů

 • Grafické zpracování výsledného textu

 • Zpracování ve všech textových editorech

Expresní překlady

Rychlé překlady do 2, 6 a 24 hodin, nonstop služby 24 hodin denně.
Stálým zákazníkům nabízíme expresní překlady, zpracování překladu přes víkendy a svátky bez příplatku.
Pokud potřebujete rychlý překlad, neváhejte nás kontaktovat.

Odborné překlady

Základní přehled odborných překladů cizích jazyků
Obory průmyslové a technické

Strojírenství, stavebnictví, železniční a silniční stavitelství, energetika, metalurgie, automobilový průmysl, elektronika a elektrotechnika, papírenství, chemický průmysl, průmysl paliv a energetiky, potravinářství, textilní průmysl.

Obory přírodovědné a společenskovědné

Mineralogie, botanika, zoologie, geografie, biochemie, pedagogika, lékařské obory, sociologie, psychologie, historie.

Ekonomie, obchod, právo

Ekonomie, právo, bankovnictví, veškeré druhy smluv, obchodní korespondence, webové prezentace, výroční zprávy, audity, zákony, předpisy, vyhlášky, normy, včetně ověření soudně jmenovaným překladatelem.

Další obory

Doprava, cestování a turistika, oblast kultury a sportu a řada dalších.

Překlady jazyků - odborné obory

Soudní překlady

Překlady ověřené soudním překladatelem pro tyto jazyky

angličtina, francouzština, italština, němčina, polština, rumunština, ruština, slovenština, španělština, ukrajinština, vietnamština

 • Soudní překlady opatřené tlumočnickou doložkou

 • Korektura klientem dodaného textu, opatření tlumočnickou doložkou

Poskytujeme profesionální překlady a jazykové služby od roku 1993